Hoofdlijnen uitzetten met architecten

Architecten behoren tot onze vaste opdrachtgevers. Voor hen is het van belang dat ze in een vroeg stadium van het ontwerp de juiste dimensies voor de constructie kunnen aanhouden.

Samen met de architect nemen we het project door en maken we een hoofdontwerp voor de constructie. Voorafgaand aan de uitwerking berekenen we alle hoofdonderdelen van de constructie. Zo zijn we in staat snel in hoofdlijnen schetsmatig de constructie aan te geven. Zaken die we hierbij bijvoorbeeld kunnen vastleggen zijn:

  • Vloersysteem en dikte van de vloeren
  • Afmetingen van houten balklagen
  • Diktedragend metselwerk
  • Afmetingen van de staalconstructie
  • Plaats van dragende kolommen
  • Afmeting

Door deze werkwijze ontstaat er al snel een realistisch beeld van de constructie en kan de architect de juiste uitgangspunten gebruiken voor de verdere uitwerking. Eventuele aanpassingen kunnen snel worden besproken en verwerkt zodat complexe en vaak kostbare aanpassingen in een later stadium kunnen worden voorkomen.

Bel ons nu

Faas & Van Iterson ingenieursbureau